Home
Groen Doen
Duurzaam Werkt
Samen Energiek
Nieuws
Contact


ANBI-status

De Stichting NME Alkmaar is altijd op zoek sponsors en donateurs die onze doelstellingen ondersteunen. Uw bijdrage is voor ons van groot belang: het stelt ons onder meer in staat nieuwe projecten en activiteiten te ontwikkelen.

Uw gift is meestal volledig aftrekbaar van de belasting aangezien wij in het bezit zijn van de ANBI-status (zie tekst hieronder).

Als tegenprestatie wordt (desgewenst) uw logo en/of (bedrijfs-)naam vermeld op onze site. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor naamsvermelding op promotiemateriaal en in publicaties gerelateerd aan het door u gesponsorde project. Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar.

De overheid heeft ons de ANBI status gegeven, hetgeen betekent dat we geregistreerd staan als Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs en sponsors levert dit belastingvoordeel op.

Aanvullende informatie hieromtrent vindt u op de site van de Belastingdienst en de ANBI.

 

Verplichte publicaties in verband met de ANBI-status:

- onze naam: Stichting NME Regio Alkmaar
- ons fiscale nummer: RSIN: 823268858
- onze contactgegevens: Bestevaerstraat 2, 1813 PA Alkmaar
- onze doelstelling en beleidsplan: missie en visie
- de bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders: statuten
- het beloningsbeleid: wij hebben geen beloningsbeleid
- verslag van de uitgeoefende activiteiten: wordt aangewerkt
- een financiële verantwoording: jaarrekening 2013

 

Postadres:
Postbus 3001
1801 GA Alkmaar

Bezoekadres:
Bestevaerstraat 2
1813 PA  Alkmaar

T: 072 - 5822721
M: B.g.g. 06-51868317
E: info@nmealkmaar.nl

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.